روغن عملیات فلزکاری
روغن عملیات فلزکاری

RES CUT 10 با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بالا و مواد افزودنی مناسب تولید شده است و امولسیون حاصل از آن در عملیات تراشکاری و برشکاری قطعات آهنی و غیر آهنی مناسب می باشد.

قدرت روان کنندگی عالی

پایداری امولسیون بسیار خوب

خنک سازی قابل اطمینان ابزار و قطعات

محافظت عالی در برابر زنگ زدگی

مقاوم در برابر فساد و رشد باکتری

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C محلول %5 با آب مقطر PH
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
-
RES CUT 10 0.897 -6 210 42 8.9

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20 لیتری موجود می باشد.