روغن عملیات فلزکاری (سنتتیک)
روغن عملیات فلزکاری (سنتتیک)

RES SINT 550 یک سیال مصنوعی قابل انحلال در آب، عاری از گروههای نیتریت و مخصوص عملیات سنگ زنی (Grinding) می باشد.

مشخصه دانسیته در 15°C محلول %3 با آب مقطر PH
واحد gr/cm3 -
روش استاندارد - -
RES SINT 550 1.040 9/5

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20 لیتری موجود می باشد.

مقاومت بسیار عالی در برابر تخریب توسط باکتریها

پایداری بالای محلول حتی در آبهای سخت

خواص ضد خوردگی بسیار بالا (حتی در غلظت های پایین)

غیر سمی