سیال اسکین پاس
سیال اسکین پاس

RES SKY 100 یک سیال مصنوعی قابل انحلال در آب، عاری از گروههای نیتریت بوده و مخصوص عملیات اسکین پاس فولاد می باشد

خاصیت بسیار عالی بازدارندگی از خوردگی

پایداری بالای محلول حتی در آبهای سخت

مقاومت بسیار عالی در برابر تخریب توسط باکتریها

سمیت بسیار کم

 

مشخصه دانسیته در 15°C PH (5%) باقیمانده قلیایی (5%)
واحد gr/cm3 - ml
روش استاندارد ASTM
D 1298
- M.OLUBL020
RES SKY 100 1.040 9.9 30

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20 لیتری موجود می باشد.

امروز سه شنبه 17 تیر 1399