روغن محافظ

RES PTO 25 برای محافظت از سطوح ورق های فولادی در برابر زنگ زدگی ست، که با استفاده از روغن های پایه معدنی و مواد افزودنی مناسب تولید می گردد. این روغن برای پوشش سطح ورق های فولادی گرم (Hot Rolled) که اسیدشویی می شوند و همچنین ورق های فولادی سرد (Cold Rolled) پس از اسکین پاس تر یا خشک توصیه می گردد.

ایجاد لایه محافظ با ضخامت مناسب، یکنواخت و بادوام

مقاومت بالای روغن در برابر اکسیداسیون

قابلیت تر کنندگی و چسبندگی بالا که امکان پوشش دهی مناسب را فراهم می کند.

پایداری روغن در برابر نور خورشید

قابلیت شستشوی سریع توسط شوینده های قلیایی

قدرت محافظت بالا از سطح ورق حتی در محیط های مرطوب

حداقل مصرف روغن در سیستم های پاششی از طریق نازل و غوطه وری

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C لکه
(Stack Stain)
محافظت در رطوبت قابلیت شستشو
واحد gr/cm3 °C °C cSt - تعداد سیکل  
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 15%
ASTM
D 92
ASTM
D 445
Unichim
458
Unichim
457
Unichim
455
RES PTO 25 0.870 -12 180 12 بدون اثر لکه در 70°C >20 شستشوی کامل در هر 5 مرحله
مرحله پنجم
10gr/lit

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20 لیتری موجود می باشد.