روغن قالبگیری پیوسته
روغن قالبگیری پیوسته

RES CAST 150 با استفاده از روغن های پایه گیاهی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده و جهت استفاده در روانکاری قالب های ریخته گری مداوم فولاد توصیه می شود.

روانکاری بسیار عالی

کاهش استهلاک قالب

کاهش چشمگیر میزان دود در حین مصرف (در مقایسه با روغن های پایه معدنی)

شاخص گرانروی بسیار بالا

افزایش کیفیت سطح شمشهای خروجی

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی محتوی آب
واحد gr/cm3 °C °C cSt - ppm
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
ASTM
D6304
RES CAST 150 0.910 -18 300 30-35 >200 <100

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20 لیتری موجود می باشد.