روغن های هیدرولیک سری T RES HT
روغن های هیدرولیک سری T RES HT

RES HT با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده و در سیستم های هیدرولیکی کاربرد دارد.

DIN 51524 PART 3 (HVLP)

Denison HF-0

پایداری بالا در برابر تنش های برشی

خاصیت ضد سایش عالی

شاخص گرانروی بالا

خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی بسیار بالا

قابلیت جدایش بسیار سریع از آب

 

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES HT 15 0.849 -27 160 15 >150
RES HT 32 0.870 -27 200 32 >150
RES HT 46 0.875 -27 205 46 >150
RES HT 68 0.880 -27 210 68 >150
RES HT 100 0.885 -27 220 100 >150

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.