روغن های هیدرولیک RES H
روغن های هیدرولیک RES H

RES H با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی فاقد ترکیبات روی (Ashless) ساخته شده اند. جهت استفاده در سیستمهای هیدرولیک و انتقال قدرت به کار می روند.

DIN 51524 PART 2 (HLP)

Denison HF-0

ISIRI 6423

قدرت روان کنندگان و خواص ضد سایش بسیار عالی

محافضت در برابر خوردگی

قابلیت جدایش سریع از آب

اندیس گرانروی بالا که امکان استفاده از آنها را در محدوده دمایی وسیعی امکان پذیر می سازد.

مقاومت در برابر اکسیداسیون

قابلیت فیلتر پذیری عالی

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES H 32 0.870 -30 200 32 100
RES H 46 0.875 -27 205 46 95
RES H 68 0.880 -24 210 68 95
RES H 100 0.885 -21 225 100 95
RES H 150 0.890 -18 235 150 95
RES H 220 0.900 -15 240 220 95

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.