روغن های عملیات حرارتی گرم RES CQ
روغن های عملیات حرارتی گرم RES CQ

RES CQ با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی مناسب به منظور استفاده در عملیات حرارتی گرم فلزات تولید گردیده اند.

پایداری حرارتی بالا

محافظت عالی در برابر اکسیداسیون

شاخص گرانروی مناسب

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES CQ 32 0.870 -9 200 32 >95
RES CQ 46 0.875 -9 205 46 >95
RES CQ 68 0.880 -9 210 68 >95

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.