روغن های دنده صنعتی RES EP
روغن های دنده صنعتی RES EP

RES CQ با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی مناسب به منظور استفاده در عملیات حرارتی گرم فلزات تولید گردیده اند.

DIN 51524 PART 3 (CLP)

US Steel224

SEB 181 226

ANSI/AGMA9005-D94 (EP grades)

ISIRI 2974

مقاومت در برابر اکسیداسیون

خاصیت صد زنگ عالی

قابلیت جدایش مناسب از آب

اندیس گرانروی بالا که امکان استفاده از آنها را در محدوده دمای وسیعی امکان پذیر می سازد.

محافظت در برابر خوردگی دنده ها

خواص ضد سایش عالی با قابلیت با تحمل فشارهای بالا (Extreme Pressure)

خاصیت ضد کف عالی

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES EP 68 0.880 -21 210 68 95
RES EP 100 0.885 -18 225 100 95
RES EP 150 0.890 -18 235 150 95
RES EP 220 0.892 -15 240 220 95
RES EP 320 0.900 -12 245 320 95
RES EP 460 0.900 -6 255 460 95
RES EP 680 0.902 -6 260 680 95

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.