روغن های توربین بخار، آب و گاز RES TN
روغن های توربین بخار، آب و گاز RES TN

RES TN با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی فاقد ترکیبات روی (Ashless) ساخته شده اند. جهت استفاده در توربین های بخار، آب و گاز توصیه می شوند.

DIN 51515

BS 489

دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی

مقاومت عالی در برابر تنش های حرارتی

دارای خاصیت جداپذیری بسیار سریع آب از روغن

دارای خاصیت جداپذیری عالی هوا از روغن

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C CSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
2270
RES TN 32 0.870 -9 200 32 100
RES TN 46 0.875 -9 205 46 10%
RES TN 68 0.880 -9 210 68 10%
RES TN 100 0.885 -9 225 100 10%

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.