روغن فلاشینگ RES FL 32
روغن فلاشینگ RES FL 32

RES FL 32 با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی ساخته شده است. جهت شستشوی انواع ماشین آلات صنعتی، مخازن و لوله ها به هنگام تعویض روغن یا قبل از شارژ اولیه توصیه می گردد.

دارای خاصیت پاک کنندگان مناسب

گرانروی مناسب جهت شستشوی سطوح غیر دسترسی

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES FL 32 0.870 -9 200 32 >15%

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.