روغن روانکاری (Journal Box) RES RLB
روغن روانکاری (Journal Box) RES RLB

RESE RLB با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده صرفا جهت روانکاری یاتاقان های Journal Box لکوموتیو طراحی شده است.

فاقد ترکیبات روی و سازگار با نوع یاتاقان

قدرت روان کنندگان مناسب و قابلیت تحمل فشارهای بالا

مقاومت در برابر اکسیداسیون

محافظت عالی در برابر زنگ زدگی قطعات

قابلیت جدایش بسیار سریع از آب

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES RLB 325 0.880 -24 210 68 >95
RES RLB 465 0.885 -24 225 100 >95
RES RLB 700 0.890 -18 230 150 >95

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.