روغن انتقال حرارت RES TERM
روغن انتقال حرارت RES TERM

RESE TERM با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی و مواد افزودنی فاقد ترکیبات روی (Ashless) ساخته شده است. این روغن به عنوان سیال انتقال حرارت در سیستم های بسته ای که در فشار اتمسفریک و دمای حداکثر °C300 کار می کنند، مورد استفاده قرار می گیرند. برای انتقال حرارتی در سیستم بازی که تا دمای حداکثر °C190 کار می کنند نیز پیشنهاد می شود.

ضریب انتقال حرارت بالا

مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون

پایداری حرارتی بالا

دارا بودن شاخص ویسکوزیته بالا

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES TERM 500 0.870 -9 200 32 100

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.