روغن های کمپرسور RES VB
روغن های کمپرسور RES VB

RES VB با استفاده از روغن های پایه پارافینیک با کیفیت بسیار عالی ساخته شده اند. جهت استفاده کمپروسرهای هوای رفت و برگشتی که بایستی از روغن های بدون مواد افزودنی استفاده شود مناسب می باشند.

  DIN 51506 (VB)

پایداری بالا در برابر اکسیداسیون

خاصیت جداپذیری عالی آب از روغن

مشخصه دانسیته در 15°C حداکثر نقطه ریزش حداقل نقطه اشتعال گرانروی در 40°C شاخص گرانروی
واحد gr/cm3 °C °C cSt -
روش استاندارد ASTM
D 1298
ASTM
D 97
ASTM
D 92
ASTM
D 445
ASTM
D 2270
RES VB 32 0.870 -15 200 32 100
RES VB 46 0.875 -15 205 46 95
RES VB 68 0.880 -12 210 68 95
RES VB 100 0.885 -9 225 100 95
RES VB 150 0.890 -9 230 150 95
RES VB 220 0.895 -9 235 220 95
RES VB 320 0.895 -6 240 320 95

این محصول در بشکه های 208 لیتری و ظروف 20لیتری موجود می باشد.