RES CD/SE (40 & 50)

روغن موتور دیزلی و بنزینی RES CD/SE (40 & 50) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب با خواص ضد ساییدگی و خوردگی قطعات داخلی موتور تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در کلیه موتور های دیزلی سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1987 و موتور های بنزینی طراحی شده تا سال 1979  در مواردی که سطح کیفیت CD/SE توصیه گردیده است.

ویژگی ها : مناسب جهت مصرف در ماشین آلات سبک و سنگین، دیزل های ثابت ایستگاهی، ماشین آلات راه سازی و تجهیزات مورد استفاده در معادن و کشاورزی.