RES SF-CC (20W-50)

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SF-CC (20W-50)، با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب جهت استفاده در تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در موتور های بنزینی طراحی شده تا سال 1998 و موتور های دیزلی سبک غیر سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1961 و در مواردی که سطح کیفیت SF-CC توصیه شده است.

ویژگی ها : پایداری حرارتی بالا، ضد اکسیداسیون، خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق، ضد ساییدگی و خنثی کننده اسید های حاصل از اکسیداسیون جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور.