RES SG-CD (20W-50)

روغن موتور بنزینی و دیزلی RES SG-CD (20W-50)، با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 1993 و موتور های دیزلی سوپر شارژ طراحی شده تا سال 1987 و در مواردی که سطح کیفیت SG-CD توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

ویژگی ها : پایداری حرارتی بالا، ضد اکسیداسیون، خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق، ضد ساییدگی و خنثی کننده اسید های حاصل از اکسیداسیون جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور.