RES CF4 (20W-50)

روغن موتور دیزلی RES CF4 (20W-50)، با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب با خواص ضد ساییدگی و خوردگی قطعات داخلی موتور برای تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در کلیه موتور های دیزلی چهار زمانه، سوپر شارژ و توربو شارژ طراحی شده تا سال 1990 و در مواردی که سطح کیفیت CF-4/CF/SJ توصیه گردیده است. موارد استفاده در تجهیزات راهسازی، ساختمانی، حفاری، معادن و کشاورزی.

ویژگی ها : خاصیت عالی ضد ساییدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور. قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق سوخت و درنتیجه افزایش چشمگیر طول عمر روغن. قدرت روانکاری یاتاقان ها در دمای پایین استارت و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده در مسافت های کوتاه.