RES CH4 (20W-50)

روغن موتور دیزلی RES CH4 (20W-50)، با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از تقطیر نفت خام و افزودنی های مرغوب با خواص ضد ساییدگی و خوردگی قطعات داخلی موتور برای تمامی فصول سال تولید گردیده است.

موارد کاربرد : مناسب جهت مصرف در کلیه موتور های دیزلی چهار زمانه، سوپر شارژ و توربو شارژ طراحی شده تا سال 1998 و در مواردی که سطح کیفیت CH4 توصیه گردیده است. مورد استفاده در تجهیزات راه سازی، ساختمانی، حفاری، معادن و کشاورزی.

ویژگی ها : روغن موتور دیزلی با کارایی عالی، مناسب جهت استفاده در موتور دیزلی لنج های دریایی، خاصیت عالی ضد ساییدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور، پاک کننده و معلق کننده عالی و کاهش دهنده دوده و رسوب از سطح موتور.